Poodří - Moravské Kravařsko

Ceny CR MSK

Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo zámky Nová Horka a Kunín!

Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to jsou tři atraktivity turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v soutěži Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020. Hlasovat je možné na www.cenycr.cz od 18. ledna do 28. února.

„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst, která si ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané Moravian-Silesian Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“ zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

Ceny CR MSKZámek Kunín

Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie Neobjevený skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín
(kategorie Nejsvětovější místo).

Ceny CR MSK

Zámek Nová Horka 

Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa Moravskoslezského kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných Destinačním managementem turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., – už zmíněný Flascharův důl a zámky Nová Horka a Kunín.              V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast Poodří zastupují Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena Zemanová (Flascharův důl).

Ceny CR MSK

Flascharův mlýn


„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem či architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na zvyšující se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na patriotismus lidí žijících na území turistické oblasti Poodří, která se rozkládá na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé z kategorií soutěže Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje výrazně přispěje ke zvýšení povědomí nejen o daném místě, ale také o celém Poodří. A k benefitům plynoucím ze zvýšeného zájmu turistů patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní dopad na prosperitu celého Poodří. To je právě v této době poznamenané koronavirem velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.