Poodří - Moravské Kravařsko

Profil zadavatele

Destinační management Poodří-Moravské Kravařsko o.p.s.

Sídlo: Fulnek, nám. Komenského 12, PSČ 742 45

IČ: 02111942

Bankovní spojení: 107 - 5900040297

www.MoravskeKravarsko.cz

info@moravskekravarsko.cz

facebook: Poodří - Moravské Kravařsko

tel.: 420 604 325 376

 

Ředitelka: Bc. Pavlína Ambrosch

Správní rada: 

  • Dagmar Novosadová, Dis. - předsedkyně
  • Ing. Vladimír Nippert - místopředseda
  • Ing. Taťána Jakešová
  • Ing. Sylva Kováčiková
  • MVDr. Kateřina Křenková
  • Ing. Pavel Matůšů
  • Mgr. Pavel Mrva
  • Petr Odchodnický
  • Ing. Richard Žabka