Poodří - Moravské Kravařsko

Publikace "Poznej Novojičínsko"

-

Projekt "Publikace Poznej Novojičínsko"

Cílem projektu je odpovídající formou přiblížit vybrané otázky environmentální výchovy, tj. odpadového hospodářství, v lokálním vlastivědném kontextu žákům nižšího stupně základních škol na území novojičínského okresu. Tito, vzhledem ke svému psychosociálnímu vývoji, jsou tyto otázky schopni vnímat i prostřednictvím aplikace didaktické zásady emocionálnosti, a tím tak budovat dlouhodobý vztah k ochraně místního životního prostředí a vnímat dopady svých aktivit na jeho stav, a tedy i kvalitu vlastního života. Projekt, tudíž, svým zaměřením reaguje z globálního pohledu na implementaci cílů vzdělávání pro udržitelný rozvoj UNESCO –UNEP, kdy u cílové skupiny se jedná o posílení 1) povědomí a citlivosti ke komunikaci tématu místních problémů odpadového hospodářství, 2) znalostí a zkušeností s řešením tohoto tématu na lokální úrovni, 3) postojů, vnitřních hodnot a motivací vedoucích k aktivní občanské participaci při řešení otázek odpadového hospodářství, 4) schopností k identifikaci a řešení problémů odpadového hospodářství na místní úrovni, 5) aktivní účasti na řešení místních problémů odpadového hospodářství, a to v rovině individuální, rodinné i společenské v rámci výuky, zájmových kroužků a chodu školy. Z pohledu národního pak podporuje realizaci kurikula průřezového tématu Environmentální výchova v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně pak tematických okruhů 1) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, který se zabývá odpadovým hospodářstvím v obecné rovině, a 2) Vztah člověka k prostředí, který je zaměřen na roli obce v řešení aktuálních problémů životního prostředí. Naplnění cíle projektu dojde prostřednictvím didaktické transformace tématu formou učebnice v počtu 2000 ks, jakožto měřitelného cíle projektu v návaznosti na stávající počty subjektů cílové skupiny, sloužícího z jejich pohledu k naplnění didaktických zásad, a to především názornosti, soustavnosti, přiměřenosti, vědeckosti a spojení teorie s praxí. Územní dopady projektu spočívají ve zvýšení kvality a odpovědnosti za didaktickou transformaci učiva ve vztahu k roli odpadového hospodářství, v rámci v komplexní, soustavné a odborné péče o životní prostředí na lokální úrovni v kontextu konceptu Triple Helix. V rámci něhož bude takto podpořena územní spolupráce vzhledem k účasti obcí, místních společností činných v oblasti odpadového hospodářství a základních škol, rozvíjejících tuto problematiku prostřednictvím svých školních vzdělávacích programů, a též realizujících vlastní didaktickou rekonstrukci tématu v rámci výuky, tedy jako konečného uživatele výstupu projektu.

Termín realizace: 1.7.2018 - 31.12.2018

č. smlouvy: 08485/2018/ZPŽ

Projekt finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Další donátoři: MAS Regionu Poodří, EKO - KOM, AVE CZ, OZO Ostrava, s.r.o., ASOMPO, a.s., SLUMBI, s.r.o.,  Klimkovice, Životice, Frenštát p. R., N. Jičín

 

Podpora aktivit z AP DM TO Poodří - Moravské Kravařsko v období 2018/2019

Aktivity Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko v roce 2018/2019 jsou podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotačním programem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“.

Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (dále jen "TO"), který je v souladu s Akčním plánem rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018/2019, schváleným usnesením Rady MSK č. 33/2984 ze dne 12.3.2018.

S ohledem na geografické a kulturní vlastnosti nabízí TO v rámci cestovního ruchu široké možnosti pro nejširší veřejnost, specifičtěji pak pro následující cílové skupiny:

- rodiny s dětmi,

- školní či zájmové skupiny,

- senioři 55+,

- milovníci kultury, tradic a historie,

- agroturisté.

Význam projektu pro TO je značný a to i s ohledem na zvyšující se podíl tranzitního cestovního ruchu, který představuje jeden z hnacích motorů rozvoje našeho regionu v návaznosti na jeho polohu (trasa TEN-T Baltsko-Jaderského jádrového síťového koridoru, Letiště Ostrava s pravidelnými leteckými linkami do významných zahraničních destinací apod.). Kromě toho je projekt významným krokem k nediskriminující podpoře malého a středního podnikání v TO, a k podpoře všech aktérů zdejšího cestovního ruchu, kteří tak jsou dohromady specifickou cílovou skupinou tohoto projektu.

Termín realizace: 1.7.2018 – 31.10.2019

Číslo smlouvy: 07220/2018/RRC

 

Podpora aktivit z AP DM TO Poodří - Moravské Kravařsko v období 2017/2018

Na základě zpracované "Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko" probíhá v současné době projekt "Realizace akčního plánu DM v TO Poodří - Moravské Kravařsko“ (2017/2018), který finančně podpořen dotačním programem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ Moravskoslezského kraje. Mezi cíle tohoto projektu patří podpora asociačního produktu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko „Pohádkové Poodří“, vydání propagačních tiskovin, realizace workshopů a školení, prezentace regionu laické i odborné veřejnosti v průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích(ČR, Polsko, Slovensko)  a další marketingové aktivity podporující cestovní ruch na území Poodří – Moravské Kravařsko.

Termín realizace: 1.1.2017 – 30.6.2018

Číslo smlouvy: 01219/2017/RRC

Datum vložení: 26. 5. 2020 14:41
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2020 14:46
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 72
TÝDEN: 873
CELKEM: 948880