Poodří - Moravské Kravařsko

Vodní organismy

Vodní organismy 

Tento program je zaměřen na pozorování vodních organismů. Pomocí sítěk žáci loví živočichy a určují podle klíče správné názvy. Svá pozorování zaznamenají jednoduchými nákresy. 

 

Termín: březen-červen (dle dohody)

Cílová skupina: ZŠ, SŠ, zájmové skupiny

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět 

Délka programu: cca 90 minut 

Cena: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Tak hurá na zámek Nová Horka!

Více infromací zde!