Poodří - Moravské Kravařsko

Jakubčovický okruh (5 km)

Jakubčovický okruh

(Pěší 5 km)

Jakubčovický okruh

Červený bod: Počátek a konec trasy na vlakové zastávce ČD Jakubčovice n. / O.

1. Kaple Panny Marie Karmelské a pískovcovým křížem

2. Dřevěná zvonice ze 17. století, hospoda U Zvoničky

3. Obecní úřad, knihovna, pamětní kámen

4. Památný strom Pavlíkův dub

5. Hasičská zbrojnice s pamětní deskou

6. Pomník padlým v 1. světové válce

7. Sportovní areál s dětským hřištěm

8. Jakubčovický jez

9. Budova bývalé věznice

10. Bývalý Teltschikův lom Na Skalce

11. Studánka Pod Suchou

12. Přírodní rezervace Suchá Dora

Jakubčovice nad Odrou jsou průmyslovou obcí s kamenolomem a řadou malých provozoven. V jedné z nich sídlila v minulosti firma Kasper, vyrábějící známé svěráky. Další provozovna s červeným komínem patřila bývalé knoflíkárně podnikatele Emila Teltschika, vlastnícího také místní kamenolom, která byla chráněnou dílnou pro dělníky, kteří již nemohli těžce pracovat. Kamenolom, ve kterém se těží od roku 1875, dnes vlastní skupina Eurovia a produkcí těžby se řadí k největším v České republice.

Jakubčovický okruh

Kaple Panny Marie Karmelské z roku 1854, stojící u bývalé Schroschovy usedlosti s pískovcovým křížem, který v roce 1807 nechal postavit Andreas Baler.

Jakubčovický okruh

Zachovalá zemědělská usedlost – Kubačův statek, stojící na levém břehu řeky Odry. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Dřevěná zvonička z přelomu 17. století (podle nalezené mince z roku 1697 při opravách v roce 1993).

 

Jakubčovický okruh

Upravený parčík s hracími prvky pro děti a lavičkami u návsi za Zvoničkou. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Mlýnský náhon pod akvaduktem Dobešovského potoka. Mlýnský náhon, protékající celými Jakubčovicemi až k mlýnu Weselsky v Loučkách, se za ním vlévá zpět do řeky Odry. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Penzion U Zvoničky na návsi v Jakubčovicích nad Odrou.

Jakubčovický okruh

Parčík a kamenná zídka s pamětní deskou před obecním úřadem. Foto: Jiří Kucharz

 

Jakubčovický okruh

Pamětní deska zazděná v roce 1974 do zídky před obecním úřadem, věnovaná zdejšími občany k výročí 600 let obce a 80 let pošty.

Jakubčovický okruh

Vedle budovy zachovalého statku stojí památný strom Pavlíkův dub letní, vysoký 32 m, s obvodem kmene 365 cm.

Jakubčovický okruh

Hasičská zbrojnice SDH Jakubčovice nad Odrou na návsi.

Jakubčovický okruh

Pamětní deska se jmény pěti jakubčovických hasičů, padlých v 1. světové válce.

Jakubčovický okruh

Památník obětem 1. světové války obnovený obcí v roce 2012. U památníku vznikl parčík, ve kterém byl v roce 2018 vysazen Strom republiky.

Jakubčovický okruh

Dřevěný kříž u sportovního areálu. Za křížem je vybudováno veřejně přístupné dětské hřiště s hracími prvky.

Jakubčovický okruh

Jakubčovický jez na řece Odře. Nad jezem začíná chráněné území Evropsky významné lokality Horní Odra, chránící řeku až po soutok s řekou Budišovkou u Hadinky jako biotop chráněné malé rybky vranky obecné.

Jakubčovický okruh

Budova bývalé věznice za Jakubčovicemi.

Trasa nás po prohlídce zajímavostí v Jakubčovicích nad Odrou zavede do areálu bývalého kamenolomu Na Skalce. Mezi odtěženými stěnami uvidíme vedle hromad suti i betonové patice a základové desky, jako pozůstatek předválečné těžby. Kámen se přibližoval k nakládce do železničních vagónů pomocí přepravníků, zavěšených na laně nad terénem.

Jakubčovický okruh

Fragment stěny bývalého kamenolomu Na Skalce. Ten nahradil nynější kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou.

Jakubčovický okruh

Areál, skrytý a odcloněný od větru, bývá někdy využíván jako tábořiště.

Jakubčovický okruh

Terénní průkop průjezdu, sloužící v minulosti k odvozu materiálu. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Pozůstatky betonových základů technologického vybavení bývalého lomu. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Podle tvaru betonových základů můžeme určit přibližné rozmístění staveb a jiného vybavení. Z některých patic dodnes vyčnívají kotvící ocelové šrouby. Foto: Jiří Kucharz

Jakubčovický okruh

Areálem prochází lesní pěšiny, které nás zavedou na okraj lesa.

Jakubčovický okruh 

Pod vzrostlou břízou bělokorou vyvěrá pramen studánky Pod Suchou.

 

Jakubčovický okruh

Vývěr studánky je zpevněn stěnami z betonových desek.

Jakubčovický okruh

Podle tvaru a způsobu provedení podchycení studánky můžeme předpokládat, že stavba byla součástí pracoviště kamenolomu.

Přírodní rezervace Suchá Dora je původní bukový lesní porost Nízkého Jeseníku s příměsí jilmu, javoru, lípy a habru, poskytující optimální podmínky rostlinám bučin, jako je lýkovec jedovatý, pryšec mandloňovitý, kyčelnice devítilistá a další. Zahlédnout tu můžeme holuba doupňáka, čápa černého a zvláště chráněného jasoně dymnivkového, bělopáska dvouřadého, hnědáska květelového, nebo okáče černohnědého. Zážitky z procházek v tomto lese mezi 150 let starými stromy, patří mezi velmi příjemné.

Jakubčovický okruh

Cedule s názvem a popisem Přírodní rezervace. Na stromech vidíme značení hranice území Přírodní rezervace Suchá Dora.

Jakubčovický okruh

Bukové lesy vytváří podmínky pro vzácné živočichy a rostliny typické pro toto prostředí.

Jakubčovický okruh

Více jak sto let starý bukový porost v Přírodní rezervaci Suchá Dora.

Jakubčovický okruh

Mladé listy buku, které svým růstem přinutí staré a suché opadnout, zůstanou na větvích až do začátku příštího jara. Pak budou sami nuceni opadnout pod neodbytností další generace zeleně.

Přejeme krásné zážitky.

Vybral a upravil: Jiří Kucharz (Historicko-vlastivědný spolek v Odrách)

Fotografie (kromě označených): Petr Lelek

Finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
4
28
3
29
3
30
4
31
4
1
3
2
4
3
5
4
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:17
TÝDEN:17
CELKEM:1285316