Poodří - Moravské Kravařsko

Mankovický okruh (6 km)

Mankovický okruh

(Pěší 6 km)

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Červený bod – výchozí místo na vlakové zastávce ČD Mankovice

1. Památný strom – lípa srdčitá u žel. Zastávky

2. Kaplička Panny Marie

3. Budova bývalé rychty čp. 1 na odbočce na Suchdol n. O

4. Obecní úřad, kdysi škola

5. Firma Meron a.s., kdysi Pila Rossmanith, naproti obecnímu úřadu

6. Strom česko-německého přátelství u sochy sv. Jana Nepomuckého

7. Kříž Schenkových a socha Panny Marie u kostela Navštívení Panny Marie

8. Rodný dům Matouše Stacha, exulanta, misionáře a cestovatele

9. Kříž Schiendlerův u silnice naproti statku čp. 34, ke kterému patřil

10. Vstup do CHKO Poodří, cestou na Rybníky za železniční tratí

11. Jez-splav na řece Odře

12. Rybniční hráz za splavem

13. Pomníček „Na paměť zbytečných obětí války“, místo havárie bojového letadla (1944)

14. Firma Kuberg s.r.o., vedle rybníku, dříve poplužní dvůr a také vepřín

15. Bývalý rybářský areál s hospůdkou

16. Kříž Kohlichových 1887, v zahradě rodinného domku vpravo u silnice

17. Kříž Beierových u Pomník padlých v 1. a 2. světové válce (1921)

18. Víceúčelové hřiště u kulturního domu v Mankovicích

Tato nenáročná vycházka nás provede typickou vesnicí moravského Kravařska se zachovalými hospodářskými dvory čtvercového typu. Poznáme mnohá malebná zákoutí a místa, která nás příjemně překvapí.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Mohutná lípa na železniční zastávce v Mankovicích. Její věk se odhaduje na 200 let, obvod kmene v roce 2020 dosáhnul 516 cm. Železniční trať a silnice na Vražné směrem k Odře tvoří hranici CHKO Poodří. Při budování železnice a zastávky byl při stavebních pracích nalezen bronzový poklad z 5. století před naším letopočtem, který je uložen v depozitu Muzea Novojičínska.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Kaplička Panny Marie z roku 1818 Stojí na křižovatce směrem na Vražné.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Strom česko-německého přátelství (lípa) byl zasazen 27. 9. 2014 v místě za parkovištěm u kostela za přítomnosti mankovických občanů i německých rodáků.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

 Poblíž stojící socha sv. Jana Nepomuckého je nejstarší památkou v obci. Nachází se naproti kostelu a byla vytesána v roce 1761 farářem Johannem Hilscherem. Ten ji vyhotovil svému předchůdci, faráři Georgovi Ritter von Zeno zum Dannhaus, který zde působil před ním v roce 1746. Text vyrytý na podstavci skrývá kryptogramy dvou důležitých letopočtů.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Pískovcová socha Panny Marie stojící vpravo u kostela, jakož i hodnotně zpracovaný kříž stojící vlevo, byly vyhotoveny v roce 1850 na náklady majitelů bývalé usedlosti čp. 23 Josefem Schenkem a jeho nemocným synem Ferdinandem. Sochu Panny Marie s atributy Neposkvrněného početí téhož roku dokončil Heinrich Halbgebaur z čp. 19, který se do domu čp. 23 přiženil za vdovu již zemřelého Ferdinanda a sochu mu tímto věnoval. Potomci rodiny nechali oba pomníky v roce 1997 na své náklady renovovat.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Kostel Navštívení Panny Marie je nejvýznamnější památkou obce. Základní kámen byl položen na místě starého zchátralého kostela 25. 4. 1795 a 2. 7. 1797 byl kostel slavnostně posvěcen a předán k užívání svým farníkům. O tom svědčí letopočet vyrytý v pamětním kameni nade dveřmi hlavního vchodu kostela.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Rodný dům exulanta, misionáře a cestovatele Matouše Stacha (nar. 14. 2. 1711) v místě, kde nyní stojí dům čp. 70. Pro zakázanou evangelickou víru byla jeho rodina a další moravští bratři pronásledováni a prchali do německého Herrnhutu. Tam o něco později odešel také Matouš Stach, odkud byl vyslán na misi do Grónska. Založil tam město Nový Herrnhut, které se stalo hlavním městem Grónska (Nuuk). V posledních letech života byl poslán do Ameriky, kde se stal učitelem v Bethabaře (Severní Karolína). Zemřel 21. 12. 1787.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Domky Na Rybníkách. Název místa je odvozen od bývalých, již dávno zrušených a vysušených rybničních nádrží.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Překročením kolejí železniční dráhy vstupujeme do ptačí oblasti v CHKO Poodří, spravované AOPK ČR se sídlem v Ostravě a odloučeným pracovištěm ve Studénce.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Mankovický jez na řece Odře v CHKO Poodří, nad nímž byl vybudován mlýnský náhon, pohánějící vodní elektrárnu v Dolním Mlýně (dříve Tillův mlýn s výrobou elektrické energie a pekárnou).

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Pod jezem vtéká do řeky strouha, protékající Mankovicemi. V břehových porostech můžeme zahlédnout ledňáčka, nebo břehuli říční.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Pěšina po bývalé rybniční hrázi je lemována převážně duby, a je přístupná pro pěší, cyklisty i rodiče s kočárky.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Pomníček "Na paměť zbytečných obětí války" je věnovaný letci, který zde zahynul v největší letecké bitvě nad naším území 17. 12. 1944. Foto: Jiří Kucharz

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Fragment úseku pěšiny na bývalé rybniční hrázi mezi rybníkem u firmy Kuberg a pomníčkem Zbytečných obětí války. Foto: Jiří Kucharz

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Vodní plocha bývalého rybníku, bohatě osídlená vodním ptactvem a obojživelníky. Nachází ze u bývalého poplužního dvoru (Meierhof), který uchovával především dostatek potravin pro vrchnost Oderského panství (ke kterému Mankovice patřily). Dnes patří zrekonstruovaný bývalý vepřín firmě Kuberg, která vyrábí a vyváží elektrické motocykly do celého světa.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Dřevěné hrací prvky před ZŠ a MŠ v Mankovicích, postavenou v roce 1974, vybízí rodiny s dětmi k zastavení a odpočinku.

 

Mankovický okruh (pěší 6km)

Pěkně upravené okolí víceúčelového hřiště, které bylo otevřeno a předáno k užívání občanům dne 22. 12. 2018. Jeho umístění v centru obce a možnost sportovat skoro v každé roční době přináší mankovickým radost a uspokojení.

 

V obci je zachováno několik dalších hodnotných křížů, pomníků a drobných památek, kterých si pozorný poutník jistě všimne. Společně se zážitky u řeky Odry, nebo pod stromořadím lemující mankovické pěšiny Na Rybníkách, si odnesete hezké vzpomínky.

Podle textů Pavlíny Ďuricové, vybral a upravil: Jiří Kucharz (Historicko-vlastivědný spolek v Odrách)

Foto (kromě označených): Pavlína Ďuricová

Finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
4
28
3
29
3
30
4
31
4
1
3
2
4
3
5
4
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:214
TÝDEN:1887
CELKEM:1285290