Poodří - Moravské Kravařsko

3K Platforma

Koordinace – Kooperace – Komunikace

 

Ukážeme všem, že KOMUNIKOVAT, KOOPEROVAT A KOORDINOVAT aktivity a projekty se vyplácí!

Dokážeme, že i v naší oblasti může být odvětví cestovního ruchu

spolehlivým zaměstnavatelem!

 

Pokud vás zajímá rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří a rádi byste se připojili k naší platformě, ozvěte se Pavlíně Ambrosch. Tel.: 604 325 376, info@moravskekravarsko.cz

 

Připravujeme:

 • Studytour pro pracovníky IC z MSK (prezentace TO, zážitková turistika)    12.4.2023
 • Valná hromada DM TO Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.                        4.4.2023
 • Členská schůze Turistické oblasti, z.s.                                                           4.4.2023

 

Realizovali jsme:

 • Konference pro představitele samospráv a partnery DM II            Bravantice, 22.2.2023 Pozvánka (105.76 kB), Aktuality z činnosti MAS, Přeshraniční spolupráce z programu Interreg V-A SK-CZ 2021 - 2027 a Fond malých projektů, Přeshraniční spolupráce z programu Interreg V-A CZ-PL 2021 - 2027 a Fond malých projektů, "Interpretace, která nadchne turisty / (z)mění svět", Aktuality z činnosti Turistické oblasti Poodří. Cílem bylo získat informace, kde možno čerpat finanční prostředky, kde je možno a za co použít na podporu rozvoje CR. Byli informováni o vzniku databanky projektů ve spolupráci se slovenskými partnery, materiály a prezentace jsou pro partnery DMO umístěny na sdíleném disku. Proběhla prezentace regionálních výrobců a komentovaná prohlídka, seznámení se záměry obce Bravantice, partnera DMO k zámku Bravantice.

 

 • Studytour pro pracovníka DOO – církevní turistika, MSK/1. část, TO Poodří,  8.2.2023  Nová pracovnice DOO (A. Hudečková) byla seznámena s atraktivitami, církevními objekty a partnery DM TO (zámek a kostel Kunín, Suchdol - Muzeum Moravských bratří, Vražné - RD Mendel, Odry – muzeum kaple, Fulnek- kostely, Svět JAK). 3 K mezi partnery DM, DM a DOO plynule pokračuje, byly vytýčeny nové cíle spolupráce. Průběžně probíhají vzájemné konzultace s DOO, partnery.

 

 • Studytour v rámci projektu „Místní výrobci – sůl našeho regionu“, Vrútky, 19.-20.1.2023.  Pozvánka. (224.74 kB) V rámci akce proběhla školení na sociální sítě, prezentace (na téma Technotrasa, zážitková turistika, význam regionálních výrobců pro CR), ukázka řemesel a ochutnávka regionálních produktů. Partneři DMO navázali spolupráci se slovenskými partnery, tato jednání předcházela školení Přeshraniční spolupráce z programu Interreg V-A SK-CZ 2021 - 2027 a Fond malých projektů, které proběhne 22.2.2023.

 

 • Konference pro představitele samospráv a partnery DM I.             Bernartice, 14.12.2022 Pozvánka (125.23 kB), Představeni činnosti MAS Regionu Poodří, Představení cílů a aktivit Turistické oblasti Poodří, Aktivity krajské organizace destinačního managementu Moravian-Si lesian Tourism, Rozvoj a koordinace cykloturistiky v MSK, Informace o dotačních možnostech z MSK, Možnosti čerpání dotací z krajinotvorných programů, Představení cílů a aktivit Sdružení místních samospráv ČR, Příklady dobré praxe v oblasti propagace a prezentace organizace, Exkurze v UAX s.r.o. s nabídkou zážitkové turistiky, Prezentace regionálních výrobků. Cílem bylo seznámit nejen nové partnery po obecních volbách s nabídkou organizací působících na území TO Poodří,  možnostmi vzájemné spolupráce, produkty CR, finančními zdroji na podporu CR a rozvoje. Program byl doplněn o aktivní zážitkovou turistiku (Technotrasa)a prezentací certifikovaných regionálních výrobců.

 

 • Studytour v rámci projektu „Místní výrobci – sůl našeho regionu“, Fulnek, TO Poodří, 30.-31.8.2022. Pozvánka. (226.75 kB) V rámci studytour proběhla školení na sociální sítě, workshopy u regionálních výrobců, prezentační akce a semináře na téma Technotrasa, zážitková turistika, význam regionálních výrobců pro CR. 

 

 • Tvorba produktu CR, Fulnek 7-9/2022 aktivní zapojení pracovníků informačního centra do tvorby produktu cestovního ruchu ve spolupráci s odborníky na CR a DMO Turistické oblasti Poodří.

 

 • Workshop pro partnery asociačního produktu CR Pohádkové Poodří, Loučky u Oder, 16.6.2022 Partneři byli seznámeni s inovacemi produktu, novým členem, sami iniciovali nové aktivity, předali si vzájemně informace. Závěrem proběhla prohlídka zapojeného objektu – Wesselského mlýna. Byly prezentovány regionální produkty. Proběhla vzájemná distribuce materiálu a tiskovin.

 

 • Členská schůze,  Stará Ves, 27.4.2022 proběhla prezentace a nabídka možných turistických produktů pro partnery a členy DMO.

 

 • Cykloseminář Poodří – I (partneři z veřejné, komerční i neziskové sféry), Jeseník n.O., 16.11.2021 Cykloseminář pozvánka (350.17 kB)KOORDINACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY, M. Hiltavský MSK (27.77 MB) CykloVize 2030 a Olomoucký kraj, J.Martinek (21.72 MB) MAS Možnosti finanční podpory infrastruktury, S. Genciová (3.19 MB)Čistá mobilita, L. Eršil (13.94 MB) Cyklostezka Kolem Jeseníku, R. Leskovjan, T. Machýček (87.29 MB)
 • Koordinační setkání k akci „Cykloseminář – Poodří I“Bartošovice, Nový Jičín, 26.10.202, Bernartice 4.10.2021
 • Setkání s partnery (obec Vražné, OOD), mapování turistických cílů, event. J.G.Mendel, Vražné, 12.10.2021
 • Setkání s partnery (obec Bravantice, OOD, místní komunita), mapování turistických cílů, Bravantice  12.10.2021
 • Studytour pro novináře, 5.10.2021, Odersko
 • Setkání s partnery (obec Bravantice, místní komunita), mapování turistických cílů, Bravantice, 22.9.2021
 • Setkání komise pro CR Fulnecko (IC, MNJ, místní komunity, město Fulnek, ŘK farnost), mapování turistických cílů, příprava produktů CR, 25.1.,13.4.,15.6. 2021
 • Školení pracovnic infocenter (Bílovec, Fulnek, Klimkovice, Bartošovice, Odry a Studénka) k webovým stránkám www.poodri.com  6 -7 2021
 • Koordinační setkání k akci „Na kole či pěšky v Poodří je hezky“, Klimkovice květen 2021
 • Setkání s partnery (obce Vražné, Mankovice, Jeseník), mapování turistických cílů, Vražné, 4.5.2021
 • Setkání s partnery (obce Jakubčovice, Spálov, Luboměř), mapování turistických cílů, Spálov,29.4.2021
 • Setkání s aktéry CR (město FulnekMNJ, OOD, ŘK farnost, MIC, MKCF, Comenius Fulnek), koordinace aktivit, kooperace na území Fulnecka, rezervační systém, Fulnek 21.4.2021
 • Workshop pro partnery a pracovníky DM, (téma sociální sítě), Bernartice
 • Setkání s partnery k tvorbě akčního plánu turistické oblasti Poodří (leden 2021)
  • Odry (město Odry, Mikroregion Odersko, Krajina břidlice, z.s.)
  • Bílovec (město Bílovec, Muzeum, IC)
  • Studénka (město Studénka)
  • Bartošovice (obec Bartošovice, Region Poodří)
  • Setkání s partnery (KC Bílovec, IC, muzeum, Město Bílovec), mapování turistických cílů, Bílovec, 10.11.2020
 • Setkání s partnery (Mikroregion Odersko, Město Odry, Krajina břidlice, Historicko-vlastivědný spolek), koordinace aktivit, kooperace, Odry, 11.11.2020
 • Setkání s aktéry CR (MNJ, město Fulnek, Comenius Fulnek), networking, Fulnek, 12.11.2020
 • Setkání s aktéry CR (OOD, město Fulnek, ŘK farnost, Comenius Fulnek), koordinace a kooperace s novými partnery, Fulnek, 6.11.2020

 

Seznam partnerů (13.05 kB)

Seznam obcí ležících na území spravované DMO (15.24 kB)

 

Poradní orgán DM TO Poodří

Poradní orgán DM a jeho partneři v TO Poodří při řízení rozvoje cestovního ruchu na vymezeném území aktivně uplatňují zásady 3K (efektivní koordinaci, kooperaci a komunikaci).

Poradní orgán je formálně rozdělen do několika skupin, přičemž jedna osoba či organizace může být zapojena do více z nich.

Poradní orgán se dělí na následující skupiny:

Výbor Turistické oblasti Poodří, z.s.

 • Libor Slavík, Město Studénka
 • Mgr. Libuše Králová, Mikroregion Odersko
 • MVDr. Kateřina Křenková, Region Poodří
 • Ing. Libor Helis, Město Odry
 • Bc. Jaroslav Varga, Město Klimkovice
 • Mgr. Eva Ševčíková, Kulturní centrum Bílovec, p.o. (město Bílovec)
 • P. Ambrosch

Setkání probíhá 2 x ročně, případně navíc dle potřeby

Kontrolní komise

 • Mgr. Vendula Jarošová, předseda, Mikroregion Odersko
 • Lucie Činčalová, město Fulnek
 • Ing. Radovan Přikryl, město Studénka

Setkání probíhá minimálně 1x ročně

 

Pracovní skupiny

 • Místní výrobci – sůl našeho regionu projekt CZ/SK spolupráce

Realizací projektu dojde k navázání vztahů mezi regionálními výrobci (podnikateli), zaměstnanci místní příp. regionální správy (veřej. a NNO), aktivní zapojení regionálních výrobců do cestovního ruchu (zážitková turistka, produkty)

(20 regionálních výrobců, Město Vrútky- zahraniční partner, MAS Regionu Poodří)

Pracovní tým: Bc. Pavlína Ambrosch (CZ), Ing. Sandra Genčiová, MBA (CZ), Mgr. Juraj Gorilák (SK), Ing. Martina Barteková (SK)

3K  průběžně dle potřeby projektu, 

 

 • Asociačního produktu CR Pohádkové Poodří

(14 zapojených subjektů: obce: Vražné, Spálov, Skotnice, Albrechtičky, IC Fulnek, IC Region Poodří, Kulturní centrum Bílovec p.o., IC Klimkovice, KIC Sněženka Sedlnice, SAK Studénka, p.o., ČSOP Nový Jičín, VADE MECUM BOHEMIAE, s.r.o., Jesenická kyselka)

Setkání probíhá minimálně 1x ročně

 

 • Informační centra
  1. Informační centrum Bílovec
  2. Městské informační centrum Fulnek
  3. Městské informační centrum Odry
  4. Kulturní a informační středisko Klimkovice
  5. Turistické informační centrum Regionu Poodří
  6. Informační centrum Studénka
  7. Sanatoria Klimkovice 

Setkání probíhá minimálně 1x ročně, průběžné informování, konzultace, poradenství, logistika tiskovin TO, MSK

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9
1
10 11 12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
2
25
1
26
1
27
3
28
1
29
1
30
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:421
TÝDEN:945
CELKEM:1253721