Poodří - Moravské Kravařsko

Klimkovice zdobí díla řezbářů

Klimkovice zdobí díla řezbářů

Sochy Klimkovice

Město Klimkovice již deset let pořádá řezbářská sympozia a za tu dobu se začíná pyšnit velkou sbírkou krásných dřevěných soch. Kousky, které vznikaly v prvních letech, jsou umístěny v areálu klimkovických lázní a v přilehlém Lesoparku. Dřevo je materiál, který neustále pracuje a stáří je na něm postupně vidět, proto už nyní probíhají přípravné procesy k postupné obměně některých herních prvků, laviček či designových kusů.

 

Sochy Klimkovice

 

Mladší výrobky jsou rozesety po městě a jeho okolí a lákají stále více obdivovatelů. Návštěvníci si mohou projít dva vycházkové okruhy příjemným okolím města kolem zrenovovaných studánek, kde jsou sochy umístěny a symbolizují vždy danou studánku či lokalitu. V lesích tak můžete narazit na anděly, víly či skřety nebo umělecky ztvárněné lavice z masivního dřeva.

 

Sochy Klimkovice


V posledních letech se město Klimkovice jako pořadatel řezbářských sympozií zasloužilo o propojení lázní a města krásnou přírodní stezkou, kterou samozřejmě zdobí řezbářská díla. Jde o zrevitalizovanou Opavskou cestu, jejíž název vypovídá o stáří a významu této starobylé trasy. Na tuto cestu navazuje tzv. Promenáda, která spojuje současné město s legendami opředeném návrší Na láni. Zde se údajně rozkládala původní osada, jejíž obyvatelé - Klimekowitzi - po drtivém vpádu nájezdníků museli svou domovinu opustit a sestoupili níže do údolí, kde žijí dodnes. Celý tento úsek dýchá historií, starými legendami, zdobí jej řezbářská Cesta ke kořenům a Cesta ke zdraví. Sochy s příznačnými názvy a ztvárněním odpovídají tomuto zadání. Jsou líbivé, příjemné, řezbáři odvedli dobrou práci a Klimkovice Vás zvou k jejich návštěvě.


Příjemné procházky okolím obzvláště v těchto dnech lákají na čerstvý vzduch, daleké výhledy a romantický pobyt v přírodě.

Přijďte, jste zváni.

Text: Alice Chlebovská

Více informací naleznete zde:

Studánky a prameny v Klimkovicích a okolí

Kulturní a informační středisko Klimkovice 

Kde se dobře najíst:
Hostinec U Feldů   
Sanatoria Klimkovice   
 

Finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje