Poodří - Moravské Kravařsko

Vycházka Spálovskem a Luboměří (peší, cyklo - 8 km)

Vycházka Spálovskem a Luboměří

(Pěší, cyklo – 8 km)

Vycházka Spálovskem a LuboměříVycházka Spálovskem a Luboměří

1. Památník obětem 1. sv. války u obecního úřadu městyse Spálov

2. Kostel sv. Jakuba Staršího ve Spálově

3. Balerův mlýn – nejmenší větrný mlýn holandského typu v Česku

3a Rybník na křižovatce polních cest zvaný Potůčky

4. Parčík s rybníkem a památníkem u obecního úřadu v centru obce Luboměř

5. Rekreační a oddychový areál Na Drahách

6. Areál hřbitova s kostelem sv. Vavřince v Luboměři

7. Přírodní památka Královec – mokřad s výskytem chráněných rostlin

8. Zámecké rybníky u Spálovského zámku, sloužícího jako základní škola

9. Památník obětem selských bouří v parčíku v centru městyse

Vycházka Spálovskem a LuboměříVycházka Spálovskem a Luboměří

1a památník obětem 1. sv. války – nově revitalizovaný

1b kamenná branka se znaky Schertzů u revitalizovaného zámeckého parku

1c kameny s vytesanými nápisy vsazené do zídky zámeckého parku

2a památkově chráněný kostel sv. Jakuba Staršího

2b kamenná křtitelnice u hřbitovní branky věnovaná občany Spálova

8a zámek spálovských pánů Schertzů, přestavěný na základní školu

8b zámecký rybník s letitou olší lepkavou

8c socha Madony s Jezulátkem

9a parčík pod zámeckým skleníkem s památníkem obětí selských bouří

9b obecní úřad městyse Spálov – opravený v roce 2010

9c společenský dům Sokolovna – zrekonstruovaná v roce 2010

Vycházka Spálovskem a LuboměříVycházka Spálovskem a Luboměří

Opravený Pomník padlých s revitalizovaným okolím pomníku pod kostelem. Po stranách žulového obelisku stojí truchlící Matka Vlasti a svatý Václav.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Branka do moderně upravené části zámeckého parku. Nad portálem je plastika erbu majitelů Spálovského panství – rodu Schertzů. V zachované kamenné zídce jsou vestavěny kameny s vytesanými nápisy a kryptogramy letopočtů. K vnitřní straně zídky byla v minulosti připevněna původní mramorová pamětní deska z hradu Vikštejn, která byla nalezena na katastru Spálova. Deska byla přemístěna na hrad.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Dnešní podoba Kostela sv. Jakuba Staršího pochází z r. 1734. Kněžiště je gotické a cínová křtitelnice nese letopočet 1619. Kostel byl nedávno opraven nákladem obce a místních farníků.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Vchod na místní hřbitov. Pamětní deska v pravé části upozorňuje, že byla vybudována nákladem obce v r. 1884.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Dochované zámecké rybníky plnily v minulosti obrannou funkci, později sloužily k chovu ryb. Dnes je to významný biotop v centru obce.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Slepencový balvan jako Pomník selských rebelů, postavený v r. 1948 ke stému výročí zrušení roboty a na památku hlavních účastníků zdejších selských rebelií v 18. století.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Spálov, patřící k potštátskému panství, se osamostatnil za vlastnictví moravského zemanského rodu Podstatských s Prusinovic, který Spálov držel vice jak dvě staletí (1408 – 1611). Bývalou tvrz, která se poprvé uvádí ve smlouvách v r. 1535, přestavěl rod Schertzů v r. 1695 na zámek. Posledním majitelem se stal rytíř Viktor Bauer z Kunína. Po r. 1945 byl zámek zestátněn a dnes slouží jako základní škola.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Park ve francouzském stylu vznikl za Emanuela Kajetána Záviše z Osenic v letech 1743 – 1769. Spodní část zahrady byla přetvořena hrabětem Kinským na moderní park s vyhlídkovou terasou. V horní části anglického parku stával pivovar a ovčín.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Nejmenší větrný mlýn v České republice, Balerův mlýn, fungoval do roku 1938. Od té doby byl nevyužitý a postupně chátral. Na záchraně mlýna v roce 2007 spojili síly majitelka paní Jemelková, Kruh přátel větrných mlýnů při technickém muzeu v Brněměstys Spálov. Významně se na opravách podíleli i mlynáři z blízkého okolí.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Rybníček s posezením na místě zvaném Potůčky u křižovatky polních cest pod Balerovým mlýnem.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Památník padlých v obou světových válkách v pěkně upraveném parčíku za obecním úřadem v Luboměři.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Obecní rybník v parčíku za obecním úřadem v Luboměři.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Obecní úřad v Luboměři s pamětní deskou vlasteneckého učitele a pokrokového vzdělavatele Vilibalda Ševčíka na fasádě domu.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Filiální kostel sv. Vavřince z r. 1777, postaveném asi 35 m od původního zbořeného kamenného kostela s šindelovou střechou a dřevěnou věží. Stavbu zajistili majitel spálovského panství Jiří Leopold Frakštejn z Načeslavic a jeho švagr Emanuel Kajetán Záviš z Osenic, jejichž rodové erby zdobí čelní stěnu hranolovité věže.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Přírodní rezervace Královec na západním okraji Spálova. Hodnotný mokřad s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin – prstnatec májový, zvonečník hlavatý, hadí mord maloúborný, kozlík dvoudomý a všivec lesní.

Vycházka Spálovskem a Luboměří

Část louky v mokřadu Královec s bílými chomáči suchopýru úzkolistého.

Spálovsko společně s Luboměří je zajímavý kraj s bohatou tradicí a udržovanými zvyky. Rodí se v ní zajímavé osobnosti, obohacující náš život o své poznatky a inspirují nás svým příkladem. Zajímavostí je na Spálovu a v Luboměři mnohem víc. Ty objevíte na místě při jejich návštěvě. Přejeme příjemné objevování.

Text a foto: Jiří Kucharz (Historicko-vlastivědný spolek v Odrách)

Finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9
1
10 11 12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
2
25
1
26
1
27
3
28
1
29
1
30
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:111
TÝDEN:111
CELKEM:1252887